AEG A72029GNW0 priročnik

AEG A72029GNW0
9.3 · 2
PDF priročnik
 · 8 strani
Slovenščina
priročnikAEG A72029GNW0
BG
Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към инсталирането,
прочетете информацията за безопасност в
Ръководството за потребителя. Забележка:
Изображенията представят само общ преглед на
продукта. Вътрешното оборудване може да се
различава. * Достъпен само за избрани модели.
CS
Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití. Poznámka:
Vyobrazení představuje pouze obecný přehled spotřebiče.
Vnitřní vybavení se může lišit. * Dostupné pouze u vy-
braných modelů.
DA
Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende
sikkerhed, før installationen påbegyndes. Bemærk:
Grafi kken giver kun et generelt overblik over produktet.
Det indvendige udstyr kan variere. * Kun tilgængeligt for
udvalgte modeller.
DE
Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Hinweis:
Die Abbildungen stellen nur eine allgemeine Produktüber-
sicht dar. Die Innenausstattung kann abweichen. * Nur für
ausgewählte Modelle verfügbar.
EL
Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση,
διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο
χρήστη. Σημείωση: Τα σχέδια αναπαριστούν μόνο
τη γενική επισκόπηση του προϊόντος. Ο εσωτερικός
εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει. * Διαθέσιμο μόνο για
επιλεγμένα μοντέλα.
EN
Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the
safety information in the User Manual. Note: The graphics
present only general product overview. The internal equip-
ment might differ. * Available only for selected models.
ES
Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la infor-
mación de seguridad del Manual del usuario. Nota: los
gráfi cos presentan únicamente una descripción general del
producto. El equipo interno puede variar. * Solo disponible
para modelos seleccionados.
ET
Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhendis
olevad ohutusjuhised. Märkus. Joonisel on toodud vaid
toote üldine ülevaade. Seadme sisemus võib olla erinev.
* Saadaval vaid mõne mudeliga.
FI
Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen
sisältämät turvallisuusohjeet. Huomautus: Kuvat esittävät
ainoastaan yleisen tuotteen kuvauksen. Sisällä oleva
laitteisto voi poiketa kuvista. * Saatavilla vain tietyissä
malleissa.
FR
Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que con-
tient la Notice d’utilisation avant d’installer l’appareil.
Remarque: les graphiques donnent uniquement une
présentation générale du produit. L’équipement interne
peut varier.
* Disponible uniquement sur certains modèles sélection-
nés.
HR
Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne infor-
macije u Uputama za uporabu. Napomena: Slika predstav-
lja samo općeniti prikaz proizvoda. Unutarnja oprema može
se razlikovati. * Dostupno samo na odabranim modelima.
HU
Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezés-
sel, olvassa el a biztonsági információkat a felhasználói
kézikönyvben. Megjegyzés: Az ábra csupán az általános
termékmegjelenítést szolgálja. A készülék tényleges
kialakítása ettől eltérő lehet. * Nem minden modellnél
elérhető.
IT
Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione, leggere
le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.
Nota: Le immagini offrono solo una panoramica generale
del prodotto. La dotazione interna potrebbe essere diversa.
* Disponibile solo per i modelli selezionati.
KK
Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы
ақпаратты оқыңыз. Ескерім: Суреттерде құрылғының
жалпы сыртқы көрінісі ғана бейнеленген. Құрылғы əр
түрлі болуы мүмкін. * Тек таңдаулы үлгілерде ғана бар.
LT
Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje. Pastaba: Paveikslėliai
skirti tik bendrajai gaminių apžvalgai. Vidaus įranga gali
skirtis. * Prieinama tik rinktiniuose modeliuose.
LV
Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet lietotāja
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju. Piezīme:
šie attēli sniedz tikai vispārēju izstrādājuma pārskatu.
Iekšējās iekārtas var atšķirties. * Pieejams tikai atsevišķiem
modeļiem.
MK
Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта жата,
во Прирачникот прочитајте ги упатствата за безбедна
работа. Напомена: Сликите го претставуваат само
општиот преглед на производот. Внатрешната опрема
може да се разликува. * Достапно само за одбрани
модели.
NL
Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
gebruikershandleiding voordat u met de installatie begint.
Opmerking: De afbeelding geeft alleen een algemeen
productoverzicht. De interne apparatuur kan verschillen.
* Uitsluitend beschikbaar voor bepaalde modellen.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SQ
SR
SV
TR
UK
AR
1

Tukaj si oglejte priročnik za AEG A72029GNW0, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo zamrzovalniki in ga je ocenilo 2 ljudi s povprečjem 9.3. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: Slovenščina , Angleščina . Imate vprašanje o AEG A72029GNW0 ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje

Potrebujete pomoč?

Imate vprašanje o: AEG , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave AEG posredovali dober odgovor.

Število vprašanj: 0

Splošno
AEG
A72029GNW0 | 925 041 458
zamrzovalnik
7332543467945
Slovenščina , Angleščina
Uporabniški priročnik (PDF)
Oblika
Postavitev aparataProstostoječi
Tip izdelkaPokončni zamrzovalnik
Barva izdelkaBela
Dvostranska vrataJa
Tečaj za vrataDesni
Vgrajen zaslonJa
Vrsta zaslonaLED
Število polic/košaric zamrzovalnika5
Zmogljivost
Neto prostornina zamrzovalnika177 l
Bruto prostornina zamrzovalnika- l
Zmogljivost zamrzovanja20 kg/24h
Čas hrambe med izpadom napajanja28 h
Ocena z zvezdicami4*
Klimatski razredSN-T
Sistem No FrostJa
Nivo hrupa42 dB
Funkcija hitrega zamrzovanjaJa
Število pakiranj ledu4
Ergonomičnost
Opozorilo za odprta vrataJa
Temperaturni alarmJa
Nastavljiva nogaJa
Dolžina kabla2.4 m
Krmilna kolesaJa
Napajanje
Razred energetske učinkovitosti (star)A++
Letna poraba energije203 kWh
Vhodna napetost izmeničnega toka230 V
Priključna moč160 W
Teža in dimenzije
Širina595 mm
Višina1544 mm
Globina668 mm
pokaži več

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: AEG A72029GNW0.

Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje

Ni rezultatov